Aniello Desiderio plays Suite Espanola (Gaspar Sanz) on an Altamira Concert Guitar

Aniello Desiderio plays Suite Espanola (Gaspar Sanz) on an Altamira Concert Guitar

Reproducir video

Donde escuchar a Juan Manuel Cañizares

6 de octubre 2022 a las 20h

ESPACIO TURINA - Sala Silvio 

Calle Laraña, 4, 41003 Sevilla